image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Фото мэдээлэл

А. Хауленбек
Аврал эрсэн манхан элсний бургасны төрх
Булган аймаг
А. Хауленбек
А. Хауленбек
Аврал эрсэн сумын төв
Өвөрхангай аймаг, Баруунбаян-Улаан сум
А. Хауленбек
A.Хауленбек
Алтай ар говийн ерөнхий төрх
Өвөрхангай аймаг
A.Хауленбек
Э. Харцага
Ганцхан өнгө
2009 оны “Цөлжилт Монголд” гэрэл зургийн уралдааны 2-р байрны шагналт бүтээл
Э. Харцага
А.Хауленбек
Говийн унаган төрх
Өмнөговь, Өвөрхангай аймгийн зааг нутаг
А.Хауленбек
А.Хауленбек
Говийн уул
Дорноговь аймаг
А.Хауленбек