Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
1 "Байгаль-Экологи" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2017-09-13 2017/A3-51 Тэсрэх материалын агуулах Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг “Максам эксплозивс” ХХК Дэлгэрэнгүй
2 "Геохэм" ХХК Уул уурхайн 2017-09-22 2017/NA009 Шанд худаг-2 шохойн чулууны ордыг ашиглах төсөл Төв, Баян сум "Чилагу" ХХК Дэлгэрэнгүй
3 "Метеорологи" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2017-08-29 2016/T-131 Био бэлдмэлийн үйлдвэр Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг "Биокомбинат" ТӨААТҮГ Дэлгэрэнгүй
4 "Дэлгэрэх ач" ХХК Уул уурхайн 2017-09-07 2017/T-139 "Шургадагийн голын алтны үндсэн ордыг далд аргаар ашиглах" төсөл Хэнтий, Батширээт, Биндэр сумд "Пегматит майнинг" ХХК Дэлгэрэнгүй
5 "Эхопланет" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2017-09-13 2016/АЗ-11 "Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах" Дорноговь, Сайншанд сум "Сод монгол групп" ХХК Дэлгэрэнгүй
6 "Эхопланет" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2017-09-13 2016/NA129 “Тэсрэх бодисын агуулах” төсөл Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг "Максам эксплозивс" ХХК Дэлгэрэнгүй
7 "Эхопланет" ХХК Үйлчилгээний 2017-09-13 2017/БД-56 "Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах" Дорнод, Хэрлэн сум "Шунхлай говь" ХХК Дэлгэрэнгүй
8 "Ашид-Ананда" ХХК Уул уурхайн 2017-09-07 2017/T-116 "Нүүрсний орд ашиглах" төсөл Дорноговь, Даланжаргалан сум "Космо коал" ХХК Дэлгэрэнгүй
9 "И Си Өү Си Ти" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2015-06-25 2015/Т-35 "Бетон зуурмагийн үйлдвэр байгуулах" төсөл Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг "Авзага мээрэн" ХХК Дэлгэрэнгүй
10 "И Си Өү Си Ти" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2016-06-12 2016/KHN071 "Арьс шир, ноос боловсруулах" төсөл Увс, Улаангом сум "Дөрвөн булаг увс" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160