Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагаас гаргаж байгаа эхний бөгөөд чухал үр дагавартай шийдвэр

Хайлтын хэсэг
Дүгнэлт гаргасан огноо Дүгнэлтийн дугаар Төслийн ангилал Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Дүгнэлтийн төрөл
1 2017-11-06 2017/51 Бусад төсөл Ойд арчилгээ, цэвэрлэгээ хийх Сэлэнгэ, Алтанбулаг "Тэргүүн тэлмэн" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
2 2017-10-10 2017/52 Бусад төсөл Гэр хорооллын усан хангамж, түгээх сүлжээ Сэлэнгэ, Мандал сум "Цант Орхон" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
3 2017-09-28 2017/50 Бусад төсөл Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх Сэлэнгэ, Хүдэр "Сор Хүдэр" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
4 2017-09-26 2017/49 Үйлчилгээний салбарын төсөл Үйлчилгээний төв Сэлэнгэ, "Цант Орхон" ХХК "Цант Орхон" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
5 2017-09-11 2017/48 Бусад төсөл Мод бэлтгэл, боловсруулалт Сэлэнгэ, Мандал "Номголжин" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
6 2017-09-08 2017/47 Бусад төсөл ШТС байгуулах Сэлэнгэ, Мандал "Сод Монгол групп" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
7 2017-06-23 2017/42 Бусад төсөл Шаамар сумын МСҮТ-ийн халаалтын зуухны барилга тоног төхөөрөмжийн ашиглалт үйлчилгээ Сэлэнгэ, Шаамар "ЭЛ СИ БИ" ХХК нөхцөл болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой Дэлгэрэнгүй
8 2017-06-21 13/3856 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа Зуслангийн байшин Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг Иргэн Д.Бямбацэрэн БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
9 2017-06-16 13/3749 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа Аялал жуулчлалын бааз Улаанбаатар, Налайх дүүрэг Алтан тур ХХК БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
10 2017-06-16 12/285 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа Аялал жуулчлалын бааз Орхон, Хархорин Өвөгхангай аймгийн Хархорин суман дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба БОНБНҮ хийлгэх шаардлагатай Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160